Възможности за реклама

Рекламата на сайта може да е платена или на партньорски начала.

» Ако сте собственик на заведение, доставчик на храни и напитки, маркетингова агенция или просто искате да имате рекламно каре, линк или друго присъствие на страниците на Zavedenia. com и/ или всички други сайтове от групата на © Zavedenia.bg, може да се свържете с нас на следния телефони: 0888123474. Може да ни пишете на gerogid@zavedenia.com или на nakata@zavedenia.com.

Повече информация за актуални условия и цени: РЕКЛАМА НА САЙТА


» Ако търсите партньори в наше лице, моля пишете ни имейл на адрес: support@zavedenia.com

Сватбен фотограф Чавдар Чернев

How to advertise?

At zavedenia.bg we give you many ways to promote your business. It depends on your activity how many pages and positions you take. Of course we have a paid advertise like VIP links and banners. Zavedenia.bg have more then 5,000 unique visits and its great place to promote your business. Please check up our price list and make contact to us. You can write to atanas@zavedenia.bg and ask your additional questions.
For Greece, contact us at info@estiatoria.com.